Ansatte

Administrasjon

Jane Ellertsen

Stilling: Daglig leder
55 11 42 41
jane.ellertsen@akersolutions.com

Førskolelærerutdannet med fordypning i Ledelse. Videreutdanning : Spesialpedagogikk , Veiledning, Ledelse.

Froskeprinsen

Nina Rødal Martinussen

Stilling: Assistent
55 11 42 43

Tillitsvalgt for Fagforbundet. Personalrepresentant i Samarbeidsutvalget.

Alexandra Härdig

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 43
Froskeprinsen.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i Ledelse. Brannvernleder.

Asta Netland

Stilling: Fagarbeider
55 11 42 43

Fagarbeiderutdannet i Barne-og ungdomsarbeiderfag.

Klatremus

Marion Lunga Sandblåst

Stilling: Assistent
55 11 42 45

Cassandra Helen Hagelstrøm

Stilling: Assistent
55 11 42 45

Ingvill Berge

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 45
klatremus.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i Småbarns pedagogikk. Videreutdanning : Spesialpedagogikk og Veiledning Tillitsvalgt Utdanningsforbundet. Personalrepresentant i Samarbeidsutvalget.

Kjersti Haukland

Stilling: Førskolelærer
55 11 42 45

Førskolelærerutdannet med fordypning i Forming .

Nattergalen

Trude Birkeland Sandven

Stilling: Assistent
55 11 42 42

Utdannet hjelpepleier . Verneombud.

Gunnhild Eide Lofnes

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 42
nattergalen.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i musikk.

Magdalena Kruszewska

Stilling: Førskolelærer
55 11 42 42

Førskolelærer med fordypning i Småbarnspedagogiikk.

Nøtteliten

Maren Johnstad

Stilling: Assistent
55 11 42 44

Lise Skaarud

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 44
nottelit.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i småbarnspedagogikk.

Judith Myksvoll

Stilling: Fagarbeider
55 11 42 44

Fagarbeiderutdannet i Barne-og ungdomsarbeiderfag.

Andre ansatte