Ansatte

Administrasjon

Jane Ellertsen

Stilling: Daglig leder

Førskolelærerutdannet med fordypning i Ledelse. Videreutdanning : Spesialpedagogikk , Veiledning, Ledelse.

Knut Ellertsen

Stilling: Kontormedarbeider
55 11 42 41

Kontormedarbeider/ HMS

Froskeprinsen

Alexandra Härdig

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 43
Froskeprinsen.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i Ledelse. Brannvernleder.

Hylenne Rodriguez Jimenez

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
55 11 42 43

Barnehagelærer

Klatremus

Ingvill Berge

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 45
klatremus.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i Småbarns pedagogikk. Videreutdanning : Spesialpedagogikk og Veiledning Tillitsvalgt Utdanningsforbundet. Personalrepresentant i Samarbeidsutvalget.

Renate Hatlevik

Stilling: Barnehagelærer
55 11 42 45

Førskolelærerutdannet med fordypning i organisasjon og ledelse Videreutdanning i spesialpedagogikk.

Susanne Berge

Stilling: Assistent

Kunsthistoriker

Nattergalen

Silje Borgnes

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 42

Barnehagelærer med fordypning i " Barns utvikling, lek og læring"

Trude Birkeland Sandven

Stilling: Assistent
55 11 42 42

Utdannet hjelpepleier . Verneombud.

Nøtteliten

Lise Skaarud

Stilling: Pedagogisk leder
55 11 42 44
nottelit.bhg@broadpark.no

Førskolelærerutdannet med fordypning i småbarnspedagogikk. Brannvernleder

Linda Knutsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
55 11 42 44

Fagutdannet.