SEMINAR I KUNNSKAPSBANKEN OM BARNEHAGEN SOM DANNINGS-OG LÆRINGSARENA.

Tirsdag 21 .08.12 ble vinnerprosjektet vårt "Fra Siljustøl til Uglestøl" lagt frem i Kunnskapsdepartementet. Seminaret ble ledet av statsråd Kristin Halvorsen.

Daglig leder Jane Ellertsen la frem prosjektet vårt for selveste Barnehageeliten, og representerte i så måte "Grasrota" på seminaret. Hun fikk også tid til å legge inn noen forslag til forbedringstiltak for statsråden. :-) Se : Kunnskapsbanken-regjeringen.no