Idoldommer Gunnar Greve Pettersen på jobb i barnehagen.