Kunsten i geometrien og geometrien i kunsten.

 

 Det er ingen motsetning mellom realfag og kunstfag. Et prosjekt ved Akrobaten barnehage i Bergen viste at det tvert om kan være to sider av samme sak.

 

http://www.barnehageforum.no/showarticle.aspx?ArticleID=1913&CategoryID=20&SubCategoryID=24