Reggio Emilia

I Akrobaten barnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia barnehagenes pedagogiske filosofi.

Reggio Emilia er en by i Nord Italia.
De har siden slutten av 1940 årene utviklet en pedagogisk tenkemåte, filosofi og væremåte overfor barn som er blitt internasjonalt anerkjent, de bygger også filosofien sin på nyere hjerneforskning.
Grunnleggeren av filosofien het Loriz Malaguzzi.
Han utviklet et syn på barnet som gjør demokrati og delaktighet til to viktige begreper i denne pedagogiske filosofien.
Reggio Emilia filosofien bygger på et syn på barn hvor en ser på barnet som kompetent og som medskaper av kultur og kunnskap.
En av hovedtankene i filosofien, er at barn har mange språk/utrykksmåter. Ved å la barnet øve seg i å mange måter å utrykke seg på som mulig, ut fra egne interesser og motivasjon, får barnet tilgang til hele seg.                                                                                                                                                     Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre voksne i møte med barnet.

Flere ansatte har deltatt på studieturer til Reggio Emilia og Reggio Emilia instituttet i Stockholmen, en eller flere ganger. Vi kurses i denne filosofien og personalet har ved flere anledninger blitt invitert til å holde foredrag om måten vi jobber på.  

Vi samarbeider også med ulike typer profesjonelle kunstnere i våre hovedprosjekt.

 

Lenker :  http://www.reggioemilia.se/

              http://zerosei.comune.re.it/