Velkommen til avdeling Nattergalen.

Nattergalen er en storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 2,5-6 år. Vi holder til i 2.etasje, og avdelingen består av et hovedrom, et stort kjøkken, et konstruksjonsrom, toalett og 2 garderober

 

Vi ønsker at Nattergalen skal være et godt sted å være for store og små, et sted der latteren sitter løst, og der humor og glede er en viktig del av hverdagen. Barna skal glede seg til å komme i barnehagen, og hos oss finner de engasjerte voksne som sammen med barna finner på mye kjekt.

Vi har et tett samarbeid med den andre storbarnsavdelingen, Froskeprinsen, og når vi er på turer, har prosjektarbeid og går på gym borte på Aker, deler vi barna inn i aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Ved å gjøre det slik får alle barna tilpassede opplegg, og det enkelte barn får oppleve glede og mestring uansett alder og utviklingsnivå. Vi har også felles førskolegruppeopplegg, språkgruppe, fellessamlinger med sang, drama og eventyr, korøvelser med Nattprinskoret og vi spiser ofte sammen ute på terrassen. 

Vi er mye ute i løpet av dagen, enten på den flotte lekeplassen vår, på haugen oppe ved grillhytten, eller på tur i nærmiljøet. Mandagen er fast turdag, og da går vi gjerne til Gapahauken vår, eller på litt lengre turer.

 I løpet av året har vi små og større prosjekt. Barnas medvirkning og medbestemmelse står sentralt i alle våre prosjekt. Vi voksne må være lyttende, engasjerte og åpne for barnas innspill. Sammen med barna ønsker vi å skape magiske øyeblikk. Barna lærer med hele seg, og vi ønsker at barna skal få bruke sin kreativitet og skaperglede ved å å legge til rette for at de får gjort nettopp dette. Veien blir ofte til mens vi går, så når vi begynner på noe, vet vi ikke hva vi ender opp med, og det er det som er så spennende.

 På Nattergalen har vi barn fra flere ulike land, noe som vi synes er veldig kjekt og en ressurs for avdelingen. Vi har prosjekt der vi først lærer om barnas land, kultur og levesett, for så å reise med ”Akrobaten Airways” til det aktuelle landet.