Velkommen til avdeling Froskeprinsen.

Avdeling Froskeprinsen er en storbarns avdeling med 18 barn i alderen 2,5-6 år

 

. I tilknytning til avdelingen har vi et atelie som vi bruker flittig i skapende prosesser.
Barna som går på avdelingen skal få erfaringer med ulike teknikker, slik at de har noen redskaper å bruke når de skal bearbeide ulike opplevelser. Vi arbeider mye med prosjekter, prosjektene er basert på barnas tanker, ideer og kreative utrykk. I forbindelse med disse prosjektene samarbeider vi ofte med profesjonelle kunstnere.

Vi er også opptatt av å legge til rette for varierte opplevelser, undring og utforsking. Og arbeider for at barna skal få rom, tid og mulighet til å utforske egne teorier.

Vi henter inspirasjon fra naturen og naturen spiller en viktig rolle for oss i ulike prosjkter vi arbeider med. Vi bruker barnehagens uteomeråde aktivt til lek og utfoldelse, og er opptatt av å gi barna motoriske utfordringer tilpasset sitt nivå, og gjerne nye utfordringer å strekke seg mot.
I tillegg har vi en fast turdag i uken.

Sunn og god mat er viktig for barnas helse og trivsel.Vi tilbyr barna variert og sunn mat, hvor vi velger magre og grove produkter som barna spiser til smørelunsj. Vi tilbyr også et varmt måltid i uken, da er vi opptatt av at måltidet skal være godt sammensatt med tanke på ernæring, smak og matopplevelse.

De eldste barna på avdeling Froskeprinsen og Nattergalen samles en gang i uken til førskolegruppe. Gjennom hele barnehageåret får førskolebarna være med på aktiviteter hvor barna tilegner seg viktige erfaringer i forkant av skolestart. Blant annet trafikkopplæring, språkstimulering og en overnattingstur.