Velkommen til avdeling Nøtteliten

Nøtteliten er en 0-3 års avdeling med 9 barn.

Her på Nøtteliten skal barna få gode opplevelser , erfare mestring, det skal legges tilrette for at barna skal få utfordringer på sitt nivå og at barna skal få videreutvikle sine iboende evner.

Vi fokuserer også på å vise omsorg for hverandre, trygghet, ta vare på hverandre og hjelpe hverandre.

Ulike prosjektarbeid jobber vi med gjennom hele året. Fokuset er barnas innspill, sansestimulering, kreativitet, glede, undring, variert bruk av formingsmateriell og fantasi.

Vi trives på tur og har en fast turdag i uken, hvor vi da går tur i nærområdet. Opplevelsen av å mestre er noe vi ønsker å tilrettelegge for, derfor blir turene våre utfra barnas mestringsnivå.                          Vi tar i tillegg også små spontane turer.

Språk/kommunikasjon står sentralt, og vi bruker leken og situasjoner i hverdagen til å stimulere språket. Det er viktig å sette ord og begrep på det barna gjør/er opptatt av.

Barna sover i eget sovehus "Kokongen" vår, der de ligger trygt og godt med tilsyn hele tiden.