Velkommen til avdeling Nøtteliten

Nøtteliten er en 0-2.5 års avdeling med 10 barn.

 

Målene vi jobber etter på Nøtteliten er at barna skal få gode opplevelser, erfare mestring, det skal legge tiltrettes for at barna skal få utfordinger på sitt nivå og at barna skal få viderutvikle sine iboende evner.

Vi fokuserer å på å vise omsorg for hverandre, trygghet ,ta vare på hverandre og hjelpe.

Ulike prosjektarbeid jobber vi med gjennom hele året. Fokuset i et slikt arbeid er barnas innspill, sansestimulering, kreativitet, glede, undring, variert formingsmaterial bruk,og fantasi.

En dag i uken har vi turdag, hvor vi da går turer i nærområde.Vi går ikke alltid lange turer, men og turer hvor de barna som kan gå kan mestre å fullføre. Opplevelsen av å mestre er noe vi ønsker å legge tilrette for.

Vi legger vekt på et sunt, godt og variert kosthold.

Barna sover alltid ute i "svalgangen" i egne vogner.