Resultat brukerundersøkelsen 2018.

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 - SVARPROSENT 91%.

Vi er godt fornøyd med totalresultatet, men så er det som det bør være i en slik undersøkelse enkelte ting som kan forbedres.Og det skal vi gjøre alt vi kan for å gjøre noe med. Samtidig som vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde og bli enda bedre på våre sterke sider.

Det er veldig kjekt for meg som leder og resten av personalet å få så gode tilbakemeldinger, for det ligger mye arbeid bak resultatet. Det er veldig kjekt å få en bekreftelse på at vi gjør en så god jobb når det er det vi har lyst til og er motiverte for å gjøre hver eneste dag.

Vi takker dere foreldre for meget god svarprosent. 

 

 Brukerundersøkelsen 2018