Velkommen til avdeling Klatremus

På småbarnsavdelingen Klatremus går det 12 barn, alle i «Livets sjarmøretappe».

 Relasjoner står i fokus, og vi jobber for gode relasjoner i alle ledd; både mellom voksen-voksen, voksen-barn og barn- barn. Humor er en viktig del av hverdagen vår, og hjelper oss i arbeidet med å skape gode relasjoner.

Omsorg står svært sentralt. Omsorg er viktige oppgaver som for eksempel bleieskift og kos, men vi mener at omsorg også er å gi barna utfordringer, og å legge til rette for undring, utforsking og mestring. Lek og læring går hånd i hånd på avdelingen. Mye av læringen skjer gjennom ulike prosjektarbeid, og i rutinesituasjoner som måltider og påkledning. Men det er nok i den viktige leken at mesteparten av læringen finner sted.

Språk/kommunikasjon står sentralt, og vi bruker leken og situasjoner i hverdagen til å stimulere dette området. Det er viktig å sette ord og begrep på det barna gjør/er opptatt av.

Vi trives på tur og har en fast turdag i uken. I tillegg til dette tar vi små spontane turer i små grupper.

Barna sover i Kokongen vår, der de ligger trygt og godt med tilsyn hele tiden.